• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота закладу

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2017 – 2018 н. р.

1. Продовжити навчально-виховну роботу з дітьми в рамках навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», реалізуючи в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього та дошкільного віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

2. Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільних закладів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.

3. Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Формування у дітей первинних компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки»

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про шляхи та умови соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників (інформація)

3.Про діагностичну роботу з вивчення рівня сформованості основних економічних знань, уявлень та вмінь у дітей дошкільного віку (за результатами тематичного вивчення роботи у групах №4 та №8, вихователь-методист Поліщук І.П.)

3. Про особливості формування ощадливості у дітей дошкільного віку (методичнірекомендації практичного психолога Кіркіченко Л.О.)

4. Про гру-стратегію як засіб фінансово-економічного виховання дошкільників(презентація досвіду роботи вихователя Лавріненко Т.В.)

5. Про взаємодію педагогів і батьків у вирішенні завдань економічного виховання (дискусія, вихователь Бурлака А.В.)

6. Презентація освітнього проекту за темою «Дітям про економіку» (з досвіду роботи вихователя Коваль І.В.)

7. Ідеї для виготовлення шумових музичних інструментів (муз. керівник Дихно С.І.)

Педагогічна рада №2

Тема: «Інноваційні технології, нові форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти».

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Формування професійної компетентності педагогів щодо впровадження інноваційних технологій (доповідь).

3. Формування позитивного іміджу дошкільного закладу. Чинники забезпечення конкурентоспроможності закладу (виступ практ. психолога).

4. Рівень сформованості життєвої компетентності дошкільників засобами технології педагогічного проектування (за результатами тематичного вивч.).

5. «Використання ІКТ у самоосвіті, у роботі з дітьми та батьками» (з досвіду роботи).

6. Про атестацію педагогічних працівників.

7. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2018».

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи за 2017-2018 н.р.: досягнення, перспективи розвитку»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Виконання завдань річного плану (доповідь)

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей за 9 місяців (за результатами контрольно-перевірочних занять).

4. Організація життєдіяльності дітей груп раннього віку (за результатами комплексного вивчення)

5. Психологічна готовність старших дошкільників до навчання в школі (повідомлення практ. психолога)

6. Звіт про роботу творчих груп.

7. Літо – пора оздоровлення:

7.1. Пріоритетні завдання ДНЗ на літній оздоровчий період (схвалення плану роботи ДНЗ). Презентація плану роботи на літній оздоровчий період.

7.2. Комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму -рекомендації.

7.3. Особливості планування роботи влітку.

8. «Педагогічна веселка» (презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників, спрямованих на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів).

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2018-2019 навчальний рік.

Порядок денний:

1.Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз роботи дошкільного закладу протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4. Визначення завдань на 2018-2019 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5. Результати роботи дошкільного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6. Відкритий мікрофон.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2016 – 2017 н. р.

1. Продовжувати роботу над забезпеченням якісного методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В організації життєдіяльності дошкільників поєднувати історико-народознавчий матеріал з соціальними та культурними особливостями сьогодення. Виховувати у дошкільників сучасні риси національного характеру

2. Поглиблювати роботу над формуванням у дітей звичок та моделі поведінки, що відповідають сталому розвитку. Сприяти набуттю дитиною первинних компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

3. Методичне навчання педагогів спрямувати на оволодіння ними ефективними формами організації навчально-пізнавальної діяльності на засадах партнерства, активного впровадження в освітній процес педагогічних інновацій, пріоритетності принципу активності дитини в здобутті знань для формування особистості дошкільника як активної, інноваційної, самодостатньої особистості, здатної вчитися упродовж життя.

Завдання:

1. Домагатися забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.

2. Підвищувати ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

3.Удосконалювати диференційований підхід до дітей у процесі самостійної та організованої діяльності.

4. Забезпечувати тісну співпрацю педагогів і батьків по розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників, як однієї з основних умов успішного навчання в школі;

5. Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з ровесниками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати психолого-педагогічне консультування й педагогічну допомогу сім’ям, діти яких певних причин не відвідують дитячий садок;

8. Залучати засоби масової інформації до висвітлення діяльності дошкільного закладу

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над розвитком і збагаченням предметно-ігрового середовища дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Педагогічна рада №1

Тема: «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності дошкільника.

3. Стан роботи з екологічного виховання у групах 5-го року життя (за результатами тематичного вивчення).

4. Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей (з досвіду роботи).

5. Панорама педагогічних ідей та знахідок «Черкаський дивокрай бережи, люби, пізнай»

Педагогічна рада №2

Тема: «Інноваційні технології, як запорука якісних послуг освітньо-виховної діяльності ДНЗ».

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу: досвід, проблеми, перспективи

3. Забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини (виступ практ. психолога)

4. Рівень сформованості життєвої компетентності як засіб реалізації особистісного потенціалу (за результатами тематичного вивчення).

5. Дебати «Традиційні методи чи інноваційні технології – успішний комунікативний розвиток»

6. Про атестацію педагогічних працівників

7. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2017»

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи за 2016-2017 н.р.: досягнення, перспективи розвитку»

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Виконання завдань річного плану. Ярмарок презентацій педагогів «Мої досягнення у 2016/2017 навчальному році»

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців за результатами контрольно-перевірочних занять);

4. Організація життєдіяльності дітей 4-го р.ж. (за результатами комплексного вивчення)

5. «Рівень готовності випускників дошкільного закладу до шкільного життя» (повідомлення практичного психолога)

6. Звіт про роботу творчих груп.

7. Створення умов для організації та проведення літнього оздоровчого періоду. Завдання літнього оздоровчого періоду. Затвердження плану на літній оздоровчий період.

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2016-2017 навчальний рік.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз роботи дошкільного закладу протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4. Визначення завдань на 2017-2018 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5. Результати роботи дошкільного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6. Відкритий мікрофон.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2015 – 2016 н. р.

1. Продовжувати роботу над формуванням у дітей позитивно-ціннісне ставлення до Батьківщини, мови, національної культури, традицій, видатних людей України, рідного краю та толерантне ставлення до інших народів, їх культури, традицій. Виховувати у дитини почуття власної гідності як представника українського народу. У взаємодії з сім’єю вирішувати завдання патріотичного виховання.

2. Поглиблювати співпрацю педагогічного колективу та батьків по формуванню пізнавальної компетенції дошкільника під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Продовжувати роботу з просвітницької діяльності серед батьків з питань мовленнєвого розвитку дошкільника, профілактики виникнення мовних вад.

3. Методичне навчання спрямувати на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників з технології навчання дітей дошкільного віку моделей поведінки, звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку суспільства.

Завдання:

1. Домагатися забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.

2. Підвищувати ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

3. Удосконалювати диференційований підхід до дітей у процесі самостійної та організованої діяльності.

4. Забезпечувати тісну співпрацю педагогів і батьків по розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників, як однієї з основних умов успішного навчання в школі;

5. Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з ровесниками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати психолого-педагогічне консультування й педагогічну допомогау сім’ям, діти яких певних причин не відвідують дитячий садок;

8. Залучати засоби масової інформації до висвітлення діяльності дошкільного закладу

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над розвитком і збагаченням предметно-ігрового середовища дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Педагогічна рада № 1

Тема: «Робота з дітьми дошкільного віку по формуванню поведінки, звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку суспільства»

Порядок денний

1.Виконання рішень попередньої педради.

2.Складові концепції сталого розвитку

2.1 Економічна складова

2.2 Соціальна складова

2.3 Екологічна складова

Теоретичне повідомлення

3.Виховання соціально-активної та інноваційно спрямованої особистості, адаптованої до динаміки сучасного життя. Коментар психолога.

4.Створення умов по вихованню любові до навколишнього середовища, культури поведінки в природі, турботи про власне здоров’я у дітей раннього віку (за результ. тем. вивч).

Педагогічна рада № 2

Тема: «Формування національно свідомого громадянина, професіонала, людини, патріота України».

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей дошкільного віку Основні завдання патріотичного виховання

3. Вплив явищ суспільного життя, народознавства, засобів мистецтва, практичної діяльності, державних свят на національну свідомість дошкільників

4. Концепція дошкільного виховання щодо провідних засад національної психології, культури, історії та загальнолюдських духовних надбань дітей дошкільного віку (виступ практ. психолога)

5. Рівень сформованості у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини, мови, національної культури, рідного краю (за результ. тем. вивч.).

6. Бліц-турнір «Екскурсія по місту»

7. Про атестацію пед.працівників

8.Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2016»

Педагогічна рада №3

Тема: «Підсумки роботи та виконання педагогічним колективом у 2015-2016 н.р. завдань річного плану»

Порядок денний

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Виконання завдань річного плану.

3. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців за результатами контрольно-перевірочних занять);

4. Організація життєдіяльності дітей 6-го р.ж. (за рез. комплексного вивчення)

5. Аналіз стану фізкультурно - оздоровчої роботи. за навчальний рік.

6. «Дошкільник напередодні шкільного життя»(повідомлення практ. психолога)

7. Звіт про роботу творчих груп.

8. Створення умов для організації та проведення літнього оздоровчого періоду. Завдання літнього оздоровчого періоду. Затвердження плану на літній оздоровчий період.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2014 – 2015 н. р.

1. Поглиблювати співпрацю педагогічного колективу та батьків по формуванню пізнавальної компетенції дошкільника під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Продовжувати роботу з просвітницької діяльності серед батьків з питань мовленнєвого розвитку дошкільника, профілактики виникнення мовних вад.

2. Продовжувати методичне навчання педагогів по виробленню професійних навичок і умінь якісного супроводу самостійної діяльності дошкільника, раціонального поєднання організованої і самостійної діяльності, проведення індивідуальної та індивідуально-підгрупової форм освітньої роботи в педагогічному процесі дошкільного закладу.

3. Посилити роль дошкільного закладу та сім’ї в патріотичному вихованні дошкільників. Формувати у дітей позитивно-ціннісне ставлення до Батьківщини, мови, національної культури, традицій, видатних людей України, рідного краю та толерантне ставлення до інших народів, їх культури, традицій. Виховувати у дитини почуття власної гідності як представника українського народу.

Завдання:

1. Забезпечити системний підхід до реалізації цільових пріоритетів на новий навчальний рік, здійснювати планомірну, нефорсовану підготовку дітей до школи з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Підвищити ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

3. Вдосконалювати вміння кожного вихователя будувати свою роботу з дітьми як розгорнуту навчальну діяльність, коли діти самостійно ставлять і розв’язують навчальні завдання, проявляють цікавість до нової інформації.

4. Забезпечувати своєчасне виявлення мовленнєвих проблем дитини та співпрацю вихователів, батьків, логопедів в реалізації мовленнєвих завдань Базового компонента дошкільної освіти.

5. Підвищувати ефективність методичного супроводу реалізації змісту освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з ровесниками та дорослими в різних життєвих ситуаціях.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати всебічну допомогу сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

8. Продовжувати методичне навчання педагогів по оволодінню професійними навичками і вміннями узгоджувати фронтальні, підгрупові, парні, індивідуальні форми організації дитячої діяльності, колективні та індивідуально орієнтовані методи і прийоми навчально-виховної роботи з урахуванням вікової своєрідності дітей раннього, молодшого, старшого дошкільного віку.

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над поліпшенням матеріально – технічної бази дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 41 «Дударик»
на 2013 – 2014 н. р.

1. Продовжувати роботу по формуванню морально-вольових якостей, оцінних суджень, широко використовуючи гру, як форму організації життєдіяльності дошкільника, спостерігаючи з дітьми за різними сферами і проявами людського життя.

2. Продовжувати методичне навчання педагогів по виробленню професійних навичок і умінь якісного супроводу самостійної діяльності дошкільника, раціонального поєднання організованої і самостійної діяльності, проведення індивідуальної та індивідуально-підгрупової форм освітньої роботи в педагогічному процесі дошкільного закладу.

3. Співпрацю педагогічного колективу та батьків спрямувати на формування пізнавальної компетенції дошкільника під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. Активізувати просвітницьку діяльність серед батьків з питань мовленнєвого розвитку дошкільника, профілактики виникнення мовних вад.

Завдання:

1. Забезпечити системний підхід до реалізації цільових пріоритетів на новий навчальний рік, здійснювати планомірну, нефорсовану підготовку дітей до школи з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

2. Сприяти оновленню освітнього процесу через використання інноваційних підходів до розвитку творчих здібностей кожної дитини.

3. Підвищити ефективність застосування інноваційних технологій навчання та виховання дошкільників на основі методичного удосконалення і модернізації навчально – виховного процесу, його ефективної організації та управління ним.

4. Вдосконалювати вміння кожного вихователя будувати свою роботу з дітьми як розгорнуту навчальну діяльність, коли діти самостійно ставлять і розв’язують навчальні завдання, проявляють цікавість до нової інформації.

5. Забезпечувати своєчасне виявлення мовленнєвих проблем дитини та співпрацю вихователів, батьків, логопедів в реалізації мовленнєвих завдань Базового компонента дошкільної освіти.

6. Популяризувати роботу щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.

7. Надавати всебічну допомогу сім’ям у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

8. Сприяти формуванню морально-вольових якостей, оцінних суджень, широко використовуючи гру, як форму організації життєдіяльності дошкільника, спостерігаючи з дітьми за різними сферами і проявами людського життя.

9. Вдосконалювати підходи щодо організації та проведення роботи з дітьми з метою безпечного перебування в навколишньому світі.

10. Продовжувати працювати над поліпшенням матеріально – технічної бази дошкільного закладу шляхом тісної співпраці з батьками, радою закладу, громадськістю.

Педагогічна рада №1

Тема: Організація самостійної художньої діяльності дітей дошкільного віку.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру. Теоретичне повідомлення.

3. Рівень художньо-естетичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку (за результатами тематичної перевірки).

4. Психологічний аспект розвитку психічних процесів старших дошкільників під час СХД. Коментар психолога

5. Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователя (тренінг).

6. Підведення результатів конкурсу на кращий куточок СХД.

Педагогічна рада №2

Тема: Просвітницька робота дошкільного закладу з батьками-складова повноцінного буття дитини в родині та в дошкільному закладі.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Технології педагогічного спілкування з батьками (презентація).

3. Підвищення рівня психологічної культури та грамотності батьків і педагогів як запорука успішної взаємодії з дитиною (виступ практичного психолога).

4. Взаємодіємо з батьками. Дитячі таланти та обдарованість (круглий стіл).

5. Організація самостійної діяльності дітей старшого дошкільного віку (за результатами тематичної перевірки).

6. Педагогічна гра «Законодавче забезпечення дитинства».

7. Про атестацію педагогічних працівників.

8. Затвердження матеріалів на виставку педтехнологій «Зернини досвіду - 2014»

Педагогічна рада №3

Тема: Підсумки роботи та виконання педагогічним колективом у 2013-2014 н.р. завдань річного плану.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз рівня сформованості життєвої компетентності дітей (за 9 місяців, за результатами контрольно-перевірочних занять);

3. Організація життєдіяльності дітей 5-го р.ж. (за результатами комплексної перевірки).

4. Психологічна готовність дитини до навчання в школі (наслідки діагностичної роботи) (практ. психолог)

5. Педагогічна гра «Методичні фантазії».

6. Створення умов для організації та проведення літнього оздоровчого періоду. Завдання літнього оздоровчого періоду.

7. Трибуна вільних думок.

Педагогічна рада №4

Тема: Підсумки оздоровчого періоду та завдання колективу на 2014-2015 навчальний рік.

Порядок денний:

1. Виконання рішень попередньої педради

2. Аналіз роботи дошкільного закладу протягом літнього оздоровчого періоду.

3. Готовність груп до нового навчального року.

4. Визначення завдань на 2014-2015 н.р. та схвалення річного плану роботи.

5. Результати роботи дошкільного закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності та ЦЗ.

6. Відкритий мікрофон.

Кiлькiсть переглядiв: 564

Коментарi