Оцінювання результатів освітнього процесу у 2020-2021 н.р. здійснювалось педагогами закладу тричі на рік (листопад, лютий, травень).

Оцінка засвоєння знань проводилась за рівнями:

- високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

- середній – показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

- початковий – показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Узагальнені результати діагностичного обстеження 157 дітей дошкільного віку на визначення рівня знань, умінь, навичок відповідно до вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» свідчать, що рівень сформованості знань та компетенції дітей по підрозділам є належним: високий рівень засвоєння знань на кінець навчального року мають 69% дошкільників, середній31%, з початковим рівнем знань дітей немає.

Аналіз якості засвоєння дітьми окремих підрозділівОсвітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» дозволяє вибудувати наступний рейтинговий порядок:

найбільш високі результати показані дітьми по підрозділам «Здоров’я та фізичний розвиток. Фізична культура» - 76%, «Дитина в природному довкіллі» - 73%, та «Дитина в соціумі» - 72 %;

трохи нижчі результати по підрозділами «Дитина у світі культури. Літературна скринька» - 66%, «Дитина у світі культури. Образотворча майстерня», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини» - по 65%; «Дитина у світі культури. Музичний калейдоскоп» - 64%;

найбільш низькі результати з підрозділу «Мовлення дитини» - 50%.

2 дитини мають початкові показники з таких підрозділів програми: «Мовлення дитини», «Дитина у світі культури. Літературна скринька»; 1 дитина - з підрозділу «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» по причині частого невідвідування закладу освіти. Ці діти потребують корекційно-розвивальної роботи з дефектологом. Вони відвідують заняття з учителем-логопедом на логопедичному пункті закладу. Систематично планується та проводиться індивідуальна робота з дітьми та заходи по взаємодії з батьками.

Значних успіхів у засвоєнні та застосуванні своїх знань досягли діти груп № 4 (вихователі Якущенко Л.В., Вечірня С.В.), № 6 (вихователі Коваль І.В., Бурлака А.В.), № 5 (вихователі Ладченко С.А., Кузуб О.В.)

Простежується позитивна динаміка за всіма лініями розвитку, що свідчить про ефективність освітньої роботи з дітьми протягом року.

Провівши аналіз рівня компетентностей дітей раннього віку (3-й рік життя) можна зробити висновок, що робота вихователів проводилась на достатньому рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 230

Коментарi