З 13.05.2019 – 24.05.2019 року всі педагоги закладу провели підсумкові заняття за навчальний рік. Разом зі своїми дітьми вони продемонстрували високий рівень знань дітей згідно вікових особливостей та програмових вимог, творчий підхід у вирішенні проблемно-пошукових завдань, креативність, працелюбність та наполегливість у роботі.

Узагальнені результати діагностичного обстеження дітей на визначення рівня знань, умінь, навичок відповідно до вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» свідчать, що рівень сформованості знань та компетенції дітей по підрозділам є належним:

високий рівень засвоєння знань мають 72% дошкільників,

середній – 28 %,

з початковим рівнем знань дітей немає.

З 1 вересня 2009 року у дошкільному закладі працює логопедичний пункт, яким у 2018-2019 н.р. охоплено 31 дитина. Робота учителя-логопеда Баранник Н.М. була направлена на виправлення мови дітей старшого дошкільного віку, з метою кращої підготовки їх до навчання в школі. У 24-х (77%) виправлено всі вади мовлення, у 7-ми дітей (23%) частково виправлено на більш легкий (беручи до уваги, що це діти, які мають важкі діагнози вади мовлення).

У 2018 – 2019 навчальному році підготовлено до школи 55 дітей. Аналіз результатів психологічного обстеження дітей 6-го року життя показав, що наші випускники підготовлені до навчання в школі. Діти мають адекватну самооцінку на рефлексивному рівні (96 %), у них сформована позитивна мотивація до шкільного навчання (зовнішня – 77%, внутрішня – 23% від кількості обстежених). В інтелектуальній сфері: шкільно-зрілих – 63%, середньо-зрілих – 37%, тобто дітей фактично підготовлених до навчання в школі - 97%. В емоційно-вольовій сфері вихованці показали такі результати : високий рівень - 90 %, середній рівень - 10 %, низький рівень – 0%. Завдання з логіки виконують 93 % дітей.Немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів – у слова. Кіркіченко Л.О., практичним психологом, підготовлено рекомендації по проведенню індивідуальної роботи з дітьми для вихователів і батьків.

Кiлькiсть переглядiв: 187

Коментарi