Шановні батьки!

З вересня 2013 року здійснюється електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти міста Черкаси батьками або особами, які їх замінюють, чи куратором закладу (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти»

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому до закладів дошкільної освіти заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

Про дитину
Про батьків:
  • Прізвище, ім’я, по батькові.
  • Дата народження.
  • Заклад дошкільної освіти, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
  • Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
  • Адреса проживання.
  • Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
  • Інформація про наявність встановлених пільг.
  • Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.
  • Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
  • Контактні дані (телефон, електронна адреса).

· Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

· Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до закладу дошкільної освіти з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів.

Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється куратором.

Заявник має можливість обратилише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки».

На підставі наказу про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти.

У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до закладу дошкільної освіти та переліку документів.

У разі відсутності документів, які підтверджують пільги.

У разі фальсифікації персональних даних в заявці.

Видача направлень:

При вивільненні місця у закладі дошкільної освіти куратор змінює статус заявки у картці першої дитині відповідного віку на «Видано направлення» в Реєстрі. При цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу. По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до закладу для отримання направлення. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, куратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу закладу дошкільної освіти усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами).

Правила прийому дитини до закладу дошкільної освіти

1. Батькам необхідно обрати заклад дошкільної освіти (далі - заклад).

2. Відвідати заклад і дізнатися у завідувача (директора) про наявність вільних місць і умови зарахування дітей.

3. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти загального розвитку здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

• заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

• медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

• довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

• свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи додатково подається:

• висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

• направлення місцевого органу управління освітою;

• індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) додатково подається:

• довідка територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

• направлення місцевого органу управління освітою.

4. Питання про відвідування закладу дошкільної освіти дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, керівник зобов’язаний прийняти дитину до садочка.

5. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/zapis-do-dityachogo-sadochka

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей у заклади дошкільної освіти

Першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються:

1. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з п.17 статті 20 та п. 2 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2. Діти, які проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками) (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

3. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

4. Діти, які є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

5. Діти, які належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

6. Діти, які належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

7. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

8. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

9. Діти, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону. Дітям військовослужбовців, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86)

Кiлькiсть переглядiв: 619

Коментарi